Yöneticilere Yönelik Eğitim Programları

HAFTASONU YÖNETİM MARATONU

STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİGENEL YÖNETİM TEKNİKLERİ

2 GÜN

CUMA-CUMARTESİ-PAZAR

İÇERİK: Bugün Türkiye’ de, özel sektör ve kamuda stratejik yönetim genellikle  1970 lerde geliştirilen ‘planlama bakış açısı’ ile değerlendirilmektedir.(Vizyon .misyon  ,amaç ve hedefler)Ancak stratejinin  anlamı üzerinde yapılan  çalışmalar  on başlık  altında toplanır.Bu eğitimin  amacı  tüm  bu başlıkların  incelenerek  katılımcıların strateji  geliştirme hakkında  bilgi seviyesini arttırmak ve  tüm bakış açılarını birleştirerek  nasıl strateji  geliştirebileceklerini  tartışmaktır.

EĞİTİM SÜRESİ:1 gün

Eğitimi verecek Akademisyenimizin doktora tezi ‘strateji geliştirme bilişsel haritalama yönetimi: bir uygulama’dır.

 

GENEL YÖNETİM TEKNİKLERİ

İÇERİK: Bu eğitimde yönetimin temel fonksiyonlarından planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve denetleme incelenmektedir. ayrıca yönetimin gelişimi tarihsel süreç içinde tartışılarak gelecekteki yönetim eğilim ve yönetimin her fonksiyonuna bunun yansımaların neler olabileceğine dair bir değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ:1 gün

Eğitim verecek Akademisyenimizin yüksek lisans ve doktorasının ‘Yönetim ve Organizasyon’ dur.

Kurs Süresi

Kurs Tarihleri

Şartlar

Nitelikler

Öğrenci Performansı

Daha fazla bilgi isteyin