İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı

 

 

 

Programın Amacı: Yönetim anlayışının farklılaşmasıyla insan kaynağını yönetmek de işletmeler açısından stratejik bir unsur haline gelmiştir. Hatta günümüzde insan kaynağı, üretimin en önemli faktörü olarak başı çekmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesi tüm dünyada insan kaynağının stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesi gereksinimini doğurmuştur.

Bu anlayışla hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı; aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ele alınacaktır ve bu programla insan kaynakları birimlerinde hem çalışanların hem de çalışma niyetinde olanların daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenmektedir.

 

1) Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Yönetimi (3 Saat)

İnsan kaynakları kavramının incelenmesi. İnsan kaynağının işletme açısından öneminin ve özelliklerinin analiz edilmesi. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, konusu ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

 

2) İnsan Kaynakları Yönetiminin Çevresi ve Etkilendiği Unsurlar  (3 Saat)

İnsan kaynakları yönetimini etkileye iç ve dış çevre faktörlerinin incelenmesi. İnsan kaynakları yönetimini etkileyen unsurların analiz edilmesi.

 

3) İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri ve Teknik İşlevleri (3 Saat)

İnsan kaynakları yönetimini temel ilkelerinin ortaya konularak bu ilkelerin insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkilerinin tartışılması. İnsan kaynakları yönetiminin teknik işlevleri hakkında bilgi verilmesi.

 

4) İnsan Kaynaklarının Planlanması (3 Saat)

İnsan gücü planlaması kavramı, tanımı ve öneminin ortaya konularak planlama aşamalarının incelenmesi. İnsan kaynakları stratejik planlama yaklaşımlarının klasik, neo – klasik, modern – neo modern stratejik planlama yaklaşımları çerçevesinde incelenmesi.

 

5) İnsan Kaynaklarını Bulma, Seçme ve İşe Alma (3 Saat)

İnsan kaynağını bulma ve seçme süreçlerinin incelenmesi ve işletmeye uygun seçme modelinin tercihinde izlenilecek yöntemlerin belirlenmesindeki genel esaslar.

 

6) Kariyer Yönetimi ve Performans Değerleme (3 Saat)

Kariyer yönetiminin birey ve işletme açısından önemi. Performans değerleme süreçlerinin ortaya konulması ve performans değerleme sürecinin etkinliğinin analiz edilmesi.

 

7) İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi (3 Saat)

İnsan kaynağının eğitiminin işletme için öneminin değerlendirilmesi. Eğitimde uyulması gereken ilkeler ile değerlendirme ölçütlerinin incelenmesi. İnsan kaynağının geliştirilmesinde kariyer planlaması yaklaşımı.

 

8) İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirme (3 Saat)

İnsan Kaynakları Yönetiminde ücretlendirme modellerinin incelenmesi. İşletmeye uygun ücret yapısının oluşturulmasında izlenecek yöntemlerin değerlendirilmesi. Ücret ve performans arasındaki ilişkinin kurgulanması.

 

9) İnsan Kaynakları Yönetiminde Sistemler (3 Saat)

Personel, Kariyer ve sınıflandırma sistemlerinin incelenmesi. İnsan kaynakları bilgi sisteminin ayrıntılı olarak incelenmesi.

 

10) İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği (3 Saat)

İnsan kaynakları yönetiminin geleceği ve insan kaynakları birimlerinde istihdam edilecek kişilerin eğitim planlaması.

 

Kurs Süresi

Kurs Tarihleri

Şartlar

Nitelikler

Öğrenci Performansı

Daha fazla bilgi isteyin